Center for Evolutionary Economics
Publications >>
.
   

Our Publications in Russian.

Maevsky V.I. 1997. VVEDENIE V EVOLYUTSIONNUYU MAKROEKONOMIKU
[Introduction to evolutionary macroeconomics].Moskva: Yaponiya segodnya.

In the series "Sovremennaya institutsionalynaya i evolutsionnaya teoriya [Contemporary institutional and evolutionary economics]" there were the following works:

  • North D. 1997. INSTITUTY, INSTITUTSIONALNYE IZMENENIYA I FUNKTSIONIROVANIE EKONOMIKI [Institutions, Institutional Change and Economic Performance]. Moskva: Fond ekonomicheskoy knigi Nachala"
  • Coase, R. 2001. PRIRODA FIRMY [Nature of the Firm]. Ed. O. E Williamson and S. G. Winter. Moskva: Izd. "Delo". (The book contains material of the scientific conference devoted to the half-century anniversary of the publication of the fundamental work of the English economist, Nobel laureate Ronald Harry Coase, including lectures of R.G. Coase).
  • Eggertsson T. 2001. EKONOMICHESKOE POVEDENIE I INSTITUTY [Economic behavior and institutions]. Moskva: Izd. "Delo.
  • Nelson R. and Winter S. 2002. EVOLYUTSIONNAYA TEORIYA EKONOMICHESKIKH IZMENENII [An Evolutionary Theory of Economic Change]. Moskva: Izd. "Delo.
  • Hodgson, J. 2003. EKONOMICHESKAYA TEORIYA I INSTITUTY. MANIFEST SOVREMENNOI INSTITUTSIONALNOI EKONOMIKI [Economics theory and institutions. The manifesto of modern institutional economics]. Moskva: Izd. "Delo.
  • Knight, F. H. 2003. RISK, NEOPREDELENNOST I PRIBYL [Risk, Uncertainty and Profit]. Moskva: Izd. "Delo.
  • Ulin B. 2004. Mezhregionalnaya i mezhdunarodnaya torgovlya [Interregional and international trade]. Moskva: Izd. "Delo.
  • Hansen, E. 2006. Denezhnaya teoriya i finansovaya politika [Monetary theory and fiscal policy]. Moskva: Izd. "Delo.
  • Rost potrebleniya I factor raznoobraziya 2007. [Consumption growth and the diversity factor] The latest studies by Western and Russian evolutionists. Moskva: Izd. "Delo.
  • Veblen, T. 2007.Teoriya delovogo predpriyatiya [The theory of business enterprise]. Moskva: Izd. "Delo.
The collections of papers of I-IX international symposia on Evolutionary Economics were also published.
© Center for evolutionary economics 2013-2014